You are here

Accommodations

Hotel Reservation Site

https://v3.apollon.nta.co.jp/uv2016/

 

Kanayama Subway Sta.        

- ANA CROWNE PLAZA Hotel

- Cypress Garden Hotel

- Meitetsu Inn Nagoya Kanayama

- Nagoya Kanayama Hotel

- Hotel Kiyoshi Nagoya NO.1